Home

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is.

Er is inmiddels een reeks wetenschappelijke studies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente richtlijnen van onder andere de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS)., de World Health Organisation, en de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen is EMDR therapie, een van de eerste-keuze behandelingen voor psychotrauma.

De ervaring leert dat als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit beeld wordt bevestigd door een meta-analysen over alle studies naar de psychotherapeutische- en medicamenteuze behandeling van PTSS.

Op basis van het tot dan toe verschenen gecontroleerd onderzoek met emdr heeft de World) vanaf 2013 emdr aanbevolen als een eerstekeuzebehandeling voor ptss: emdr-therapie wordt meer en meer toegepast bij andere aandoeningen dan alleen ptss. Inmiddels is emdr-therapie effectief gebleken voor de behandeling van verschillende soorten specifieke fobieën (zie bijvoorbeeld Doering e.a., 2013), voor de obsessieve-compulsieve stoornis (Nazari e.a., 2011; Marsden e.a., 2017), voor paniekstoornis (Horst e.a., 2017), zelfbeeldproblemen (Griffioen e.a., 2017), chronische pijn (Gerhardt, 2016) en gedragsproblemen bij kinderen (Soberman e.a., 2002; Wanders e.a., 2008). Daarnaast lijkt emdr een rol te kunnen spelen als aanvulling bij bestaande behandeling van verslavingsstoornissen (Hase e.a., 2008), unipolaire depressie (Behnammoghadam e.a., 2015; Hase e.a., 2015, 2018) en bipolaire depressie (Novo e.a., 2014; Perez-Dandieu & Tapia, 2014). Empirisch onderzoek naar de werkzaamheid van emdr bij andere vormen van psychopathologie is gaande.

Meer informatie over EMDR vindt u op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl

Accreditatie van de trainingen

De training om EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren, bestaat uit twee niveaus namelijk een“Basistraining” en een “Vervolgtraining”.

De op deze website aangeboden trainingen zijn geaccrediteerd door de volgende verenigingen en organisaties:
• EMDR Europe en EMDR Institute in de VS
• Vereniging EMDR Nederland
• FGzPt (her) registratie klinisch psychologen
• NIP (i.h.k.v. herkwalificatie eerstelijnspsychologen)
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)                                                                                             • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Klik hier voor meer info

Tarief Basistraining

De kosten van de Basistraining EMDR bedragen € 1295 (inclusief boek, cursusmateriaal, lunches, thee/koffie en diner).  Het Nederlands EMDR Instituut staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Door deze registratie hoeft het Nederlands  EMDR Instituut geen BTW in rekening te brengen.

Tarief Vervolgtraining

De kosten van de Vervolgtraining EMDR bedragen € 1295 (inclusief cursusmateriaal, lunches, thee/koffie en diner).  Het Nederlands EMDR Instituut staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Door deze registratie hoeft het Nederlands  EMDR Instituut geen BTW in rekening te brengen.

Docenten

De trainingen worden gegeven en georganiseerd door Prof. dr. Ad de Jongh en Drs. Erik ten Broeke.

Prof. dr. Ad de Jongh  is gz-psycholoog en is als bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit en als honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University in Manchester. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma te Bilthoven. Samen met Erik ten Broeke verzorgt hij al jaren de EMDR-trainingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’.
Voor meer informatie: http://www.psycho-trauma.nl/addejongh.htm

Drs. Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is mede-oprichter van VISIE, praktijk voor cognitieve gedragstherapie te Deventer (www.visie-psychologie.nl). Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene trainingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een trainingscentrum te Deventer: ‘STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-trainingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen – verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.

Contact

Nederlands EMDR Instituut
Noorder Pierkesmarsweg 1
7437 TC Bathmen
BTW-nummer: NL857826323B01
KvK: 69308217

Voor vragen kunt u mailen naar: info@emdropleiding.nl


The speed at which change occurs during EMDR contradicts the traditional notion of time as essential for psychological healing. Shapiro has integrated elements from many different schools of psychotherapy into her protocols, making EMDR applicable to a variety of clinical populations and accessible to clinicians from different orientations”

Bessel A. van der Kolk, MD-Director, HRI Trauma Center and past President, International Society for  Traumatic Stress Studies

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.