Accreditaties

Zowel de basis- als de vervolgtrainingen op deze website zijn geaccrediteerd door de volgende verenigingen en organisaties:

• EMDR Europe en EMDR Institute in de VS
• Vereniging EMDR Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                              • FGzPt, klinisch psycholoog en neuropsycholoog
• NIP (i.h.k.v. herkwalificatie eerstelijnspsychologen)
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)                                                                                                                                                                                                      • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

 

Accreditaties Basistraining

FPzPt
ID 288404
20 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
Nascholing Eerstelijns kwalificatie NIP
ID 300998
 30 punten Eerstelijnspsychologie NIP
 VGCt
ID 288404
 30 punten Nascholing
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
ID 288404 / ID 329317
 24 punten Bij- en nascholing
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
ID ID 301001 / ID 329321
 24 punten Nascholing psychiatrie

Accreditaties Vervolgtraining

FGzPt
ID 301005
32 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
Nascholing Eerstelijns kwalificatie NIP
ID 301005
30 punten Eerstelijnspsychologie NIP
VGCt
ID 301005
30 punten  Nascholing
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
ID 301005
24 punten Bij- en nascholing
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
ID 301003
24 punten Nascholing psychiatrie

Na het behalen van het certificaat van de EMDR Basistraining kan het aspirant lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over de Vereniging EMDR Nederland, toelatingseisen, trainingstraject etc.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.